windwaarde-cooperatie-logo

Coöperatie Windwaarde

Welkom op de website van Coöperatie Windwaarde

Vanuit Windpark de Oude Mol komen compensatiegelden vrij voor Mariapolder en Strijensas. Het mooie is dat die gelden er zijn om de leefbaarheid en de energietransitie van alle inwoners te bevorderen. Wat dit zo uniek maakt, is dat jij als lid van onze coöperatie zelf projecten kunt voorstellen én mogelijk zelfs uitvoeren. 

Ben je lid en heb jij een ideeën? Laat het ons weten

Nog geen lid?

Als lid kun je projecten en ideeën aandragen en meebeslissen over met welke projecten we aan de slag gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Stuur een e mail naar secretaris.cooperatie@windwaarde.nl

Onze coöperatie staat klaar om jou te informeren, aan te moedigen en te ondersteunen, zodat er talloze inspirerende projecten tot leven kunnen komen!

Het doel van Coöperatie Windwaarde:

De leefbaarheid en de energietransitie bevorderen van Mariapolder en Strijensas.

Thema's

FAQ

Veel gestelde vragen

Dat kan via de mail, mail naar secretaris.cooperatie@windwaarde.nl Het bestuur zal beoordelen of het project aan de subsidievoorwaarden voldoet ( gemeenschappelijk doel met betrekking tot duurzaamheid, energietransitie en leefbaarheid) . Als het voorstel aan deze voorwaarde voldoet, ontvangt u het formulier project initiatief. Voor meer info kijk op https://windwaarde.nl/cooperatie/projecten/

 

Na goedkeuring van de leden wordt de subsidie aanvraag doorgestuurd naar de stichting Windwaarde,  die dienen de aanvraag bij de gemeente in. Voor meer info, zie de informatie op de website van de coöperatie: https://windwaarde.nl/cooperatie/projecten/

 

Een projectvoorstel moet een voorstel omvatten ter bevordering van de leefbaarheid , ter bevordering van de duurzaamheid of ter bevordering van de energietransitie voor de inwoners van Strijensas en Mariapolder.  In het voorstel moet duidelijk aangegeven zijn welke financiële middelen er nodig zullen zijn om het project te kunnen realiseren. Er moet aangegeven zijn welke inzet en middelen er nodig zijn om het project te laten slagen. Het project moet een start- en een einddatum hebben.

Nee, niet voor particuliere doeleinden zoals een eigen huis. Wel kan er een project gestart worden voor bijvoorbeeld algemeen gebruik zoals een zonneweide.

De stichting houdt zich bezig met de bouw van het windpark en de gevolgen voor de bewoners van Strijensas en Mariapolder. De Stichting heeft geen leden maar een vrijwillig bestuur.

De coöperatie houdt zich bezig met de inzet van de competitie gelden uit het windpark. De coöperatie heeft leden , de leden van de coöperatie bepalen via een algemene ledenvergadering welke projecten gehonoreerd zullen worden. De coöperatie heeft een door haar leden gekozen bestuur.

Een aantal jaren geleden is duidelijk geworden dat de windmolens in de Mariapolder vervangen zouden worden door een nieuw windpark.  Een aantal bewoners van de Mariapolder hebben toen besloten om er alles aan te doen om de overlast die windmolens kunnen veroorzaken zo veel als mogelijk te beperken,  eerst via een klankbordgroep,  dit is later overgegaan in de stichting. De stichting Windwaarde heeft het bij de gemeente voor elkaar gekregen dat de compensatiegelden volledig aan de leefbaarheid , duurzaamheid en energietransitie van Strijensas en de Mariapolder besteed zullen worden.  Om de inwoners hier op een democratische wijze in te betrekken is de coöperatie opgericht.