windwaarde-cooperatie-logo

Leefbaarheid

Wij willen bijdragen aan een fijn dorp om in te wonen, voor nu en later.

De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de inwoners aan wordt gesteld.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Behoud landschappelijke waarde en vergroot verdere ontsluiting
  • Vergroot bereikbaarheid en voorzieningen

Samen met lokale ondernemers, werken aan aantrekkelijk Strijensas door onder andere:

  • Ontsluiten omgeving met wandelpaden
  • Aansluiten op Oeverlanden
  • Buitendijk Mariapolder begaanbaar maken; water betrekken bij het land
  • Busverbinding (elektrisch) verbeteren
  • Vergroten biodiversiteit i.o.m. Hoekschewaard Landschap. Voorbeelden:
    Agroranden en/ of patrijsranden, aanplant bomen, nestkasten roofvogels, vleermuiskasten