windwaarde-cooperatie-logo

Project indienen

Leden van de coöperatie kunnen zelf projecten voorstellen én mogelijk zelfs uitvoeren. Ben je lid en heb jij een idee? Dien het in! 

Hoe werkt het?

Om ervoor te zorgen dat de gelden zorgvuldig worden besteed en voor alle leden goed inzichtelijk is wat er gebeurt met de gelden, hebben we een stappenplan voor het aanvragen van projecten. Het bestuur kan uiteraard hulp bieden bij de verschillende stappen.

1
Stap 1: idee mailen

Heb je een idee? Stuur dan een korte beschrijving van je idee naar cooperatiewindwaarde@gmail.com. Zo kan het bestuur alvast kijken of het idee in lijn ligt met de voorwaarden die er zijn om met de beschikbare gelden projecten te realiseren. En als dat niet het geval is, kan het bestuur eventueel tips geven om het idee wat aan te passen zodat het wel voldoet.

2
Stap 2: formulier projectinitiatief invullen

Lijkt het idee te voldoen aan de voorwaarden, dan ontvang je het formulier ‘projectinitiatief’. Vul dit volledig in. Het bestuur beoordeelt dan nogmaals of het idee goed aan de voorwaarden voldoet. 

3
Stap 3: projectvoorstel aanleveren

Als dat het geval is, dan kun je aan de slag met het projectvoorstel. Ook hiervoor ontvang je een formulier. Het volledig ingevulde formulier lever je aan bij het bestuur.

4
Stap 4: leden van de coöperatie stemmen over het voorstel

Het projectconcept wordt gedeeld met de leden om bij interesse te kunnen meewerken aan het concept. Het projectconcept wordt aan de leden voor stemming voorgelegd. Dat gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

5
Stap 5: uitwerken van het projectplan

Als de leden positief beslissen, ga je aan de slag met een projectplan. Dat doe je met het formulier ‘Projectplan’. Het formulier moet volledig ingevuld zijn. De leden van de coöperatie stemmen weer over het projectplan en het eventuele bedrag dat nodig is om het project te realiseren.

6
Stap 6: subsidieaanvraag

Indien er een beroep gedaan wordt op de gelden en de de leden akkoord gaan met het projectplan en het bedrag, wordt het aanvraagformulier ‘Verlening Budgetsubsidie Stichting Windwaarde Strijensas en Mariapolder’ ingevuld. Dat wordt ter goedkeuring ingediend bij Stichting Windwaarde.

Nog geen lid?

Als lid kun je projecten en ideeën aandragen en meebeslissen over met welke projecten we aan de slag gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Lid worden? Stuur een e-mail naar cooperatiewindwaarde@gmail.com.

Reglement

In het reglement staat praktische informatie over bijvoorbeeld hoe we bestuursleden, hoe ideeën worden ingediend en wat de werkwijze is bij het uitwerken van plannen. Daarnaast staat helder uitgelegd aan wat voor eisen ingediende plannen moeten voldoen en hoe het precies werkt als er geld naar een bepaald plan gaat. 

Bekijk het reglement.