windwaarde-cooperatie-logo

Over ons

Het ontstaan van de coöperatie

Toen het nieuws zich verspreidde dat de zes bestaande windmolens zouden worden vervangen door vier grotere exemplaren, bundelden een groep gedreven bewoners hun krachten. Hun doel? Inspraak krijgen in de uitvoering van deze plannen en zo werd Stichting Windwaarde geboren. 

Compensatiegelden voor inwoners van Mariapolder en Strijensas

Dankzij de bouw van het nieuwe windmolenpark worden er aanzienlijke compensatiegelden beschikbaar gesteld door de projectontwikkelaar, de provincie en de gemeente.

Stichting Windwaarde zorgde ervoor dat er overeenkomsten werden gesloten met de gemeente, waarin werd bepaald dat deze compensatiegelden ten goede zouden komen aan de inwoners van Mariapolder en Strijensas. Dit ligt vast in een budget subsidieregeling met de gemeente Hoeksche Waard. De compensatiegelden moeten worden besteed aan projecten die de leefbaarheid en de energietransitie van de inwoners van Strijensas en Mariapolder bevorderen.

De coöperatie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de budgetsubsidieregeling heeft Stichting Windwaarde op 15 november 2022, de Coöperatie Windwaarde u.a. opgericht. De coöperatie heeft als doel om de leefbaarheid en de energietransitie te bevorderen van Mariapolder en Strijensas.

Even voorstellen, de bestuursleden:

Marjon de Vries

Voorzitter

In 2018 werd bekend dat de windmolens in de Mariapolder vervangen zouden worden.
Ik heb mij toen aangesloten bij de klankbordgroep en als secretaris van
Stichting Windwaarde ben ik betrokken geweest bij de voorbereidingen van
Windpark Oude Mol en heb ik mij ingezet om de compensatiegelden beschikbaar te
krijgen voor de Mariapolder en Strijensas.
Ik wil eraan bijdragen dat deze gelden goed gebruikt gaan worden zodat
de Mariapolder en Strijensas aantrekkelijk blijven om in te wonen en te recreëren.

Rene de Looff

Penningmeester

Ik ben Rene de Looff, 59, en woon met Willemijn sinds een half jaar met genoegen aan
de Buitendijk in Strijensas. We voelen ons al aardig thuis en met onze betrokkenheid
willen wij graag bijdragen aan een fijne leefomgeving.
Persoonlijk vind ik de volgende thema’s belangrijk: veiligheid voor wandelaars en fietsers,
een aantrekkelijk wandelpad rondom Strijensas, duurzame energie voor
Strijensas en Mariapolder, een informatie- en ontmoetingsplek voor dorpsbewoners,
verbetering van natuurbeleving en biodiversiteit en goede contacten met organisaties
die aandacht en budget behoren te hebben voor onze woon- en leefomgeving. 

Ellen Spaargaren

Secretaris

Mijn naam is Ellen Spaargaren, 53 jaar, en vanaf september 2022 woon ik samen
met mijn vriendin in Strijensas. Toen we op zoek gingen naar een andere
woning was de wens om meer buiten te gaan wonen; rust en natuur.
Woongenot gaat naar mijn idee verder dan alleen je eigen huis & tuin.
Ook de woonomgeving speelt hierin een grote rol. Woonomgeving is voor mij de wijze
waarop je met elkaar als dorpsgenoten omgaat, zorg draagt voor de algemene ruimtes
en er voor elkaar kunt zijn als dat nodig is.

Ruud van der Hilst

Plv Voorzitter / webmaster

Mijn naam is Ruud van der Hilst en ik woon vanaf september 2001 aan de Nieuweweg.
Toen enige jaren geleden bekend gemaakt werd dat er in de Mariapolder het huidige
windpark vervangen zou worden door windreuzen van meer dan 200 meter hoog sprong
ik geen gat in de lucht van plezier.
Nu de molens toch geplaatst gaan worden, vind ik het van groot belang dat
de omwonenden, u dus, zoveel mogelijk profiteren van de opbrengst die deze molens
voor onze omgeving zullen gaan genereren. Samen met u als leden van de coöperatie wil
ik realiseerbare plannen indienen die de leefbaarheid en duurzaamheid van onze
omgeving zullen verbeteren.

Femke Cuijpers

Bestuurslid

Alweer ruim twee jaar genieten mijn vriend Erik en ik van onze heerlijke stek aan de Buitendijk. We voelen ons helemaal thuis in het prachtige Strijensas en daarom wil ik graag een bijdrage leveren aan deze bijzondere plek. Met een volledig duurzaam gebouwd huis en een ecologische tuin zal het geen verrassing zijn dat ik wel wat heb met het onderwerp duurzaamheid. En net als de andere bestuursleden zet ik me graag in om de leefbaarheid en woonomgeving verder te verbeteren met de gelden die er beschikbaar komen. Ik kijk er naar uit om dat samen met de inwoners van Strijensas te doen!