windwaarde-stichting-logo

Windpark Oude Mol

Het windpark Oude Mol vervangt het oude windpark Clothildis in de Mariapolder, buiten Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard. Op deze website is alle informatie over dit project te vinden. Van data voor inspraakavonden tot informatie over de locatie tot het verloop van de vergunningen. 

Het plan is om in de tweede helft van 2022 te starten met de werkzaamheden. 

2022

Geluidsmetingen van bestaande windmolens 

Windmolen kiezen

Bomen planten

 

2022

Opzetten coöperatie

2023

Bouw nieuwe windmolens

Uit elkaar halen van bestaande windmolens

 

2023

Ideeën van bewoners realiseren

Huidige situatie en visualisatie nieuwe situatie

Before After

Vanaf Sasseweg

Before After

Vanaf Kerkplein

Before After

Vanaf Buitendijk

Before After

Vanaf Rietsnijderspad

Before After

Vanaf hoek Sassedijk/Mariapolder

Before After

Vanaf Sassedijk/Mariaplein

Before After

Vanaf Sassedijk/Mariaplein

Before After

Vanaf Mariapolder

Before After

Vanaf Sassedijk/vanuit De Wacht