windwaarde-stichting-logo

Privacybeleid

Jouw privacy is voor Stichting Windwaarde van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacy- en cookieverklaring.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, waar toestemming verplicht is.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en voor welke doeleinden?In deze privacy- en cookieverklaring vertellen we wat Stichting Windwaarde doet met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je onze website www.windwaarde.nl bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Windwaarde. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze diensten

Om je op een juiste manier te informeren over de ontwikkelingen van het windpark Oude Mol zullen wij jou via verschillende instrumenten informeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • AdresWij verwerken deze persoonsgegevens voor informatieverzameling voor onderzoek en inventarisatie van eventuele klachten over windpark Oude Mol. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).KlanttevredenheidsonderzoekOm onze dienstverlening te verbeteren doen wij onderzoek. De resultaten van dit onderzoek stellen ons in staat om, waar nodig, aanpassingen aan onze diensten aan te brengen. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang.De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd (samengevoegd). Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn dan ook geen privacy risico’s aan verbonden.VerhalenOp onze website delen wij verhalen van mensen die een klacht hebben gehad of graag iets willen delen met de gemeenschap om een beeld te geven van hoe het is om in de omgeving van windmolenpark Oude Mol te wonen.Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Beeldmateriaal (foto en/of video)
 • VerhaalDit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.PraktijkvoorbeeldenOp onze website delen wij praktijkvoorbeelden, waarin gemeenten, bewoners of organisaties hun ervaringen met Stichting Windwaarde delen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Naam bewoner, organisatie of gemeente
• Naam medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld • Functie medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld • Gedeelde ervaring

Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je de toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Actief meedenken met stichting Windwaarde?

Via onze website kun je je aanmelden.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een berichtWij verwerken deze persoonsgegevens om met je in contact te komen. Wij bewaren deze informatie totdat je je weer afmeldt als vrijwilliger.Online sessies en evenementenWij organiseren online sessies en evenementen, waarvoor je je in kunt schrijven. Hiervoor versturen wij jou een persoonlijke uitnodiging.Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Online sessie of evenement waarvoor je je inschrijftDit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze gegevens, totdat de online sessie of het evenement heeft plaatsgevonden.NieuwsbriefVia onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief sinformeren wij je per e-mail de laatste stand van zaken en/of wijzigingen.Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam – E-mailadres

Je e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact

Je kan op via de mail of het formulier op de website contact met ons opnemen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een berichtDit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
  Wanneer delen wij uw persoonsgegevens metderden?Stichting Windwaarde deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om je klacht te behandelen;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookie Dienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Partners
 • Marketingbedrijven
 • Marktonderzoekbureaus

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatie bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Windwaarde gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).Deze cookies verzamelen de volgende gegevens:
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Cookiebeleid