Uitnodiging bewonersavond 14 december 2022

30 november 2022


Beste omwonenden van Windpark Oude Mol,


Binnenkort starten we met de bouw van Windpark Oude Mol. Eerder hebben wij u al
geïnformeerd via nieuwsbrieven en bewonersavonden.


Mede op verzoek van stichting Windwaarde nodigen wij u bij deze opnieuw uit voor een
bewonersavond. Deze zal plaatsvinden op woensdag 14 december om 20.00 uur in het
verenigingsgebouw van Strijensas.


Stichting Windwaarde zal een update geven over hun activiteiten als belangenbehartiger voor
de omwonenden van het windpark. Daarna zal ik u, namens windpark Oude Mol, informeren
over de bouw van het windpark en de planning van de werkzaamheden. Het is uiteraard
mogelijk om uw vragen te stellen.


Graag zie ik u op 14 december a.s.


Mocht u verhinderd zijn, dan verwijs ik u graag voor meer informatie naar de website
www.windparkoudemol.nl.


U kunt ook “De BouwApp” downloaden in deappstore en op deze manier op de hoogte blijven.


Met vriendelijke groet,
namens Windpark Oude Mol,
Ronald Kloet
Omgevingsmanager

Deel dit bericht