Coöperatie Windwaarde U.A. / Bewonersonderzoek

Op 15 november 2022 is Coöperatie Windwaarde U.A. opgericht. De coöperatie heeft het maatschappelijke doel om leefbaarheid en de energietransitie te bevorderen in Mariapolder en Strijensas door de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van het windpark Oude Mol hiervoor in te zetten. Iedereen die als inwonende ingeschreven staat, binnen een straal van 1500 meter […]

Uitnodiging bewonersavond 14 december 2022

30 november 2022 Beste omwonenden van Windpark Oude Mol, Binnenkort starten we met de bouw van Windpark Oude Mol. Eerder hebben wij u algeïnformeerd via nieuwsbrieven en bewonersavonden. Mede op verzoek van stichting Windwaarde nodigen wij u bij deze opnieuw uit voor eenbewonersavond. Deze zal plaatsvinden op woensdag 14 december om 20.00 uur in hetverenigingsgebouw […]

De bouwapp

Om de werkzaamheden van Windpark Oude Mol te volgen kunt u de Bouwapp gebruiken. In de Bouwapp worden de werkzaamheden aangekondigd voor apple klik hier voor android, klik hier of scan de QR code