Grote opkomst bewonersbijeenkomst 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni jl. organiseerden we een bewonersbijeenkomst. Hierin stonden twee onderwerpen centraal:

  • De plannen voor een coöperatie om de compensatiegelden te gaan besteden
  • Stand van zaken bouw Windpark Oude Mol, toegelicht door Ronald Kloet

De bewoners van Strijensas, Mariapolder en het buitengebied rondom het windpark hadden we persoonlijk per brief uitgenodigd. De opkomst was onverwacht groot, het verenigingsgebouw zat goed vol met 52 aanwezigen.

Onze voorzitter Robin Robart gaf een presentatie over de aanleiding, visie, activiteiten en resultaten van onze stichting. Eén van die resultaten was het besluit van gemeente Hoeksche Waard, dat alle compensatiegelden uit Windpark Oude Mol via een subsidieregeling ten gunste komen van Strijensas en Mariapolder. Het uitgangspunt is dat bewoners via een coöperatie kunnen meedenken en uitwerken hoe de gelden besteed gaan worden. Het enige kader is, dat de compensatiegelden worden gestoken in een bijdrage aan de energietransitie of de leefbaarheid in en om Mariapolder en Strijensas. Robin deed de oproep onder aanwezigen om mee te denken en met ideeën te komen. Aanwezigen konden ook hun belangstelling aangeven voor een bestuursfunctie voor de op te richten coöperatie. Er waren positieve reacties. Komende maanden gaan we alle bewoners nog een keer benaderen om lid te worden van de coöperatie. Mocht je nu al interesse hebben, of willen bijdragen aan de oprichting, stuur dan een mail naar info@windwaarde.nl.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst was een presentatie van Ronald Kloet, de projectontwikkelaar van Windpark Oude Mol. Hij gaf inzicht in de planning van de bouw en presenteerde het type windmolen dat in de Mariapolder gebouwd gaat worden. De bedoeling is, dat in het laatste kwartaal van 2023 de nieuwe windmolens draaien. Ronald Kloet vertelde, dat Windwaarde het proces kritisch volgt en dat afspraken zijn gemaakt over slagschaduw, nachtverlichting en geluid. Komende periode gaan we met hem het gesprek aan over de transportplanning van de bouw. Hier waren onder aanwezigen veel vragen over, met name over de route en het garanderen van veiligheid. In de loop van 2023 wordt gestart met de bouw en eind 2022 worden de eerste voorbereidingen al getroffen. Zodra de exacte planning bekend is, zorgen we dat omwonenden via Ronald Kloet worden geïnformeerd.

Hier kun je de presentatie van stichting Windwaarde inzien.

Neem bij vragen contact op met info@windwaarde.nl.

Deel dit bericht