Grote opkomst bewonersbijeenkomst 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni jl. organiseerden we een bewonersbijeenkomst. Hierin stonden twee onderwerpen centraal: De plannen voor een coöperatie om de compensatiegelden te gaan besteden Stand van zaken bouw Windpark Oude Mol, toegelicht door Ronald Kloet De bewoners van Strijensas, Mariapolder en het buitengebied rondom het windpark hadden we persoonlijk per brief uitgenodigd. De opkomst […]