Nieuwe stichting

In 2018 verenigde een aantal omwonenden van de Mariapolder en Strijensas zich en ging in gesprek met de initiatiefnemer van windpark Oude Mol. Later werd op initiatief van de gemeente een klankbordgroep opgericht, bestaand uit direct omwonenden van het te vervangen windpark Oude Mol. Inmiddels is de klankbordgroep opgehouden te bestaan en is een stichting opgericht. Alle voormalig leden van de klankbordgroep hebben zitting genomen in de stichting.

Sinds 29 maart 2021 is de stichting officieel opgericht:

 Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas, afgekort Stichting Windwaarde

Deel dit bericht