Nieuwe stichting

In 2018 verenigde een aantal omwonenden van de Mariapolder en Strijensas zich en ging in gesprek met de initiatiefnemer van windpark Oude Mol. Later werd op initiatief van de gemeente een klankbordgroep opgericht, bestaand uit direct omwonenden van het te vervangen windpark Oude Mol. Inmiddels is de klankbordgroep opgehouden te bestaan en is een stichting opgericht. […]