Compensatiegelden Oude Mol

Stichting Windwaarde heeft kunnen bereiken dat de compensatiegelden die vrij gaan komen uit Windpark Oude Mol volledig ingezet kunnen gaan worden voor energietransitie en leefbaarheid in Strijensas en Mariapolder. Zie hieronder het persbericht. https://www.gemeentehw.nl/actueel/compensatiegelden-uit-windpark-oude-mol-komen-beschikbaar-voor-mariapolder-en-strijensas/ —– Compensatiegelden uit windpark Oude Mol komen beschikbaar voor Mariapolder en Strijensas 16 februari 2022, 09.30 uur De raad van gemeente […]

Informatieavond 16 november 2021

Op 16 november jl. stond een informatiebijeenkomst gepland over windpark Oude Mol en stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas. Met extra maatregelen kon deze bijeenkomst doorgaan. Er waren 17 bewoners die eerst een presentatie kregen over stichting Windwaarde. Voorzitter Robin Robart vertelde hoe de stichting de voorbereiding van het windpark kritisch volgt. Met de compensatiegelden die […]

Nieuwe stichting

In 2018 verenigde een aantal omwonenden van de Mariapolder en Strijensas zich en ging in gesprek met de initiatiefnemer van windpark Oude Mol. Later werd op initiatief van de gemeente een klankbordgroep opgericht, bestaand uit direct omwonenden van het te vervangen windpark Oude Mol. Inmiddels is de klankbordgroep opgehouden te bestaan en is een stichting opgericht. […]

Aanplanten dubbele bomenrij langs de Sassedijk

Op initiatief van de (voormalige) klankbordgroep worden er langs de Sassedijk, ter hoogte van de Mariapolder, een dubbele rij bomen geplant met als doel het zicht op de molens zoveel mogelijk weg te nemen en geluid te dempen