Presentatie bewonersonderzoek 8 maart 2023

Op 8 maart is op de bewonersbijeenkomst het bewonersonderzoek gepresenteerd. Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst zijn al 35 inwoners lid geworden van Coöperatie Windwaarde U.A. en zijn de kandidaat bestuursleden voorgesteld. Op 5 april 10 mei is de eerste ledenvergadering van Coöperatie Windwaarde. Leden zijn van harte welkom op deze ledenvergadering. Je kunt ook ter plekke lid […]

Uitnodiging voor bewonersbijeenkomst 8 maart 2023

Onderwerp: presentatie uitkomsten bewonersonderzoek Beste medebewoner van Mariapolder en Strijensas, Graag nodigen wij je uit voor een bewonersbijeenkomst voor de inwoners van Strijensas enMariapolder op woensdag 8 maart om 19.30 uur in het verenigingsgebouw aan deHavenstraat 35 in Strijensas. Waarom deze bijeenkomst?Eind december en in januari dit jaar hebben wij onderzoeksbureau Dimensus een onderzoeklaten doen […]

Bewonersavond 14 december 2022

De avond begon met een korte uitleg van Robin Robart, voorzitter van Stichting Windwaarde. De presentatie is terug te zien via deze link: https://windwaarde.nl/wp-content/uploads/2023/01/presentatie-bewonersbijeenkomst-14-dec-2022.pptx.pdf Aansluitend gaf Ronald Kloet een presentatie over de werkzaamheden van Windpark ‘Oude Mol’, deze vind u onder de volgende link: https://windwaarde.nl/wp-content/uploads/2023/01/221214-Informatieavond-Oude-Mol.pdf

Coöperatie Windwaarde U.A. / Bewonersonderzoek

Op 15 november 2022 is Coöperatie Windwaarde U.A. opgericht. De coöperatie heeft het maatschappelijke doel om leefbaarheid en de energietransitie te bevorderen in Mariapolder en Strijensas door de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van het windpark Oude Mol hiervoor in te zetten. Iedereen die als inwonende ingeschreven staat, binnen een straal van 1500 meter […]

Uitnodiging bewonersavond 14 december 2022

30 november 2022 Beste omwonenden van Windpark Oude Mol, Binnenkort starten we met de bouw van Windpark Oude Mol. Eerder hebben wij u algeïnformeerd via nieuwsbrieven en bewonersavonden. Mede op verzoek van stichting Windwaarde nodigen wij u bij deze opnieuw uit voor eenbewonersavond. Deze zal plaatsvinden op woensdag 14 december om 20.00 uur in hetverenigingsgebouw […]

De bouwapp

Om de werkzaamheden van Windpark Oude Mol te volgen kunt u de Bouwapp gebruiken. In de Bouwapp worden de werkzaamheden aangekondigd voor apple klik hier voor android, klik hier of scan de QR code

Presentatie Windpark Oude Mol 22 juni 2022

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 22 juni hield Ronald Kloet van Renewable Energy Factory een presentatie over de voortgang en planning van Windpark Oude Mol. Om de presentatie nog een keer terug te zien klikt u hier.

Grote opkomst bewonersbijeenkomst 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni jl. organiseerden we een bewonersbijeenkomst. Hierin stonden twee onderwerpen centraal: De plannen voor een coöperatie om de compensatiegelden te gaan besteden Stand van zaken bouw Windpark Oude Mol, toegelicht door Ronald Kloet De bewoners van Strijensas, Mariapolder en het buitengebied rondom het windpark hadden we persoonlijk per brief uitgenodigd. De opkomst […]