Uitnodiging voor bewonersbijeenkomst 8 maart 2023

Onderwerp: presentatie uitkomsten bewonersonderzoek


Beste medebewoner van Mariapolder en Strijensas,


Graag nodigen wij je uit voor een bewonersbijeenkomst voor de inwoners van Strijensas en
Mariapolder op woensdag 8 maart om 19.30 uur in het verenigingsgebouw aan de
Havenstraat 35 in Strijensas.


Waarom deze bijeenkomst?
Eind december en in januari dit jaar hebben wij onderzoeksbureau Dimensus een onderzoek
laten doen onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek ging over de ervaring van
leefbaarheid en de mening over energietransitie. We hebben bewoners ook gevraagd welke
ideeën er leven over het besteden van de compensatiegelden die vrijkomen uit Windpark
Oude Mol. Op 8 maart presenteren we de uitkomsten van het onderzoek. Uiteraard is er ook
de mogelijkheid voor het stellen van vragen.


Verder hebben we in het bewonersonderzoek gevraagd wie lid wil worden van coöperatie
Windwaarde. Hier hebben we veel positieve reacties op gekregen. We vertellen 8 maart
meer over de vervolgstappen van de coöperatie.


Programma:
● Vanaf 19.15 uur inloop, start om 19.30 uur
● Presentatie uitkomsten bewonersonderzoek
● Vragen stellen en in gesprek over de uitkomst
● Vervolgstappen coöperatie Windwaarde
● Circa 21.00 uur: informele afsluiting met een drankje

Ook als je niet hebt meegedaan aan het bewonersonderzoek ben je van harte welkom om te
komen. Je kunt je ter plekke ook aanmelden als lid van coöperatie Windwaarde.
Heb je nu al vragen? Stuur dan een mail naar info@windwaarde.nl.


Namens stichting Windwaarde,
Robin Robart
voorzitter
www.windwaarde.nl

Deel dit bericht