Aanplant bomen Sassedijk

Op 19 april is de ontwikkelaar van Windpark Oude Mol gestart met het planten van bomen aan de Sassedijk. Als de bomen volgroeid zijn, vormen zij een groene buffer om het zicht op de windmolens te onttrekken. De groene buffer van bomen is één van de afspraken die de gemeente met de projectontwikkelaar heeft gemaakt.

De aanleg van de bomen is een aantal keer uitgesteld. Waterschap Hollandse Delta kon namelijk geen vergunning afgeven voor het planten van de bomen bovenop de dijk. In overleg met alle partijen is een andere oplossing gevonden. De bomen komen nu aan de oostzijde van de Sassedijk. 

Er is gekozen voor drie verschillende soorten hoge en stevige bomen, de Esp, de Zomerlinde en de Gewone Plataan. Nu zijn de bomen ongeveer 5 meter hoog; de verwachting is dat ze ongeveer 30 meter hoog worden.

Op woensdag 11 mei is een officieel moment waarop we met alle partijen stilstaan bij de bomenplant. We planten dan ook symbolisch de laatste boom. Hiervoor nodigen we de bewoners en in het bijzonder de kinderen van Strijensas uit. Binnenkort ontvangt u hierover bericht van de Gemeente Hoeksche Waard.

Deel dit bericht