Compensatiegelden Oude Mol

Stichting Windwaarde heeft kunnen bereiken dat de compensatiegelden die vrij gaan komen uit Windpark Oude Mol volledig ingezet kunnen gaan worden voor energietransitie en leefbaarheid in Strijensas en Mariapolder.

Zie hieronder het persbericht.
https://www.gemeentehw.nl/actueel/compensatiegelden-uit-windpark-oude-mol-komen-beschikbaar-voor-mariapolder-en-strijensas/

—–

Compensatiegelden uit windpark Oude Mol komen beschikbaar voor Mariapolder en Strijensas

16 februari 2022, 09.30 uur

De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft unaniem besloten dat de compensatiegelden van windpark Oude Mol volledig ingezet kunnen worden voor de leefbaarheid en verduurzaming in Mariapolder en Strijensas. Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas (hierna: Windwaarde) krijgt via een speciale regeling beschikking over de compensatiegelden.

Vergroten leefbaarheid en bijdragen aan lokale energietransitie

De basis voor het besluit was het uitvoeringsplan van Windwaarde. In dat plan beschrijft de stichting dat zij de compensatiegelden die uit windpark Oude Mol beschikbaar komen, volledig ten goede laat komen aan de lokale gemeenschap. De gelden worden geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid in Strijensas en Mariapolder vergroten en in de lokale energietransitie. Wethouder Piet van Leenen (Ruimtelijke ordening): “Stichting Windwaarde heeft veel bereikt in het proces rondom de komst van 4 grotere windturbines in plaats van de huidige 6. Ze zijn een belangrijke gesprekpartner van de ontwikkelaar en gemeente in dit proces. Zo hebben ze de clusteropstelling bedacht, zijn ze medebepalend geweest in de afspraken met de ontwikkelaar over slagschaduw, geluid, nachtverlichting en techniek en hebben zij zelfs meegekeken tijdens de aanbesteding van het windpark. Dat is uniek in het land. Zij hebben zich ervoor ingezet dat de gelden volledig ter beschikking komen van de lokale gemeenschap. Dat de gemeenteraad dit nu heeft bekrachtigd, is een ware mijlpaal.”

Samen met inwoners aan de slag

Robin Robart, voorzitter stichting Windwaarde: “We hebben het voornemen om een gebiedscoöperatie op te richten. Daarin kan iedere inwoner van Mariapolder en Strijensas die dat wil, actief meewerken aan de toekomstige projecten. Komende periode gaan we als bestuur van de stichting hierover in gesprek met de inwoners van Mariapolder en Strijensas om na te gaan of er voldoende animo is. We zijn ook zeer benieuwd naar welke ideeën inwoners hebben voor een leefbaarder en duurzamer Mariapolder en Strijensas en horen die dan graag.”

Wie is Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas?

Stichting Windwaarde is in maart 2021 ontstaan uit een groep bezorgde en actieve inwoners van Mariapolder en Strijensas. De inwoners hebben zich in 2018 verenigd tot een klankbordgroep op het moment dat duidelijk werd dat het bestaande windpark vervangen wordt door veel hogere windturbines. Windwaarde heeft zich ervoor ingezet om toekomstige overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De stichting is onafhankelijk van de gemeente en ontwikkelaar en kijkt kritisch mee bij de bouw en exploitatie van het windpark. Zij komt op voor de belangen van de inwoners en adviseert gevraagd en ongevraagd aan de gemeente en ontwikkelaar.

Deel dit bericht